شیشه دوجداره تزئینی


Double Glass DECORATIVE

شیشه دوجداره تزئینی

ساخت شیشه های منحصر به فرد برای مکان های خاص ساخت اکواریوم در فضای مابین شیشه های دوجداره ساخت اشکال چوبی بسیار زیبا در فضای بین دوجداره استفاده از شیشه های سند بلاست شده با طرح های متنوع و رنگ های زیبا برای هریک از جداره ها
استفاده از کریستال های برجسته ونقش نگار برروی هریک از جداره های شیشه های دوجداره تزیین فضای بین دوجداربا گل های تزیینی خشک شده استفاده از اسپیسرهای دکوراتیورنگی به صورت مخفی دربین دوجدار