شیشه خم


CURVED GLASS

شیشه خم

شیشه خم نه تنها جلوه بصری منحصر به فرد و زیبایی دارد بلکه در صورت استفاده مناسب -عملکرد مناسبی در عایق بودن از خود نشان خواهد داد .بعلاوه قوس شیشه سبب افزایش قدرت تحمل بار می شود.
در عمل -شیشه خم در کاربرد های ساختمانی بسیار عالی می باشد و اگر طراحی آن به خوبی انجام شود از میزان استفاده سایر مصالح ساختمانی می کاهد.

CURVED GLASS