دکوراتیو


Double Glass DECORATION

شیشه دوجداره جورجین بار (دکوراتیو)

یکی از انواع شیشه های دوجداره موجود که میتواند در بحث دکوراسیون داخلی و زیباتر شدن پنجره دوجداره بسیار دخیل باشد شیشه جورجین بار (دکوراتیو) است.
پروفیل الومینیومی تزیینی در رنگهای مختلف سفید -طلایی-مشکی و.... در شکل ها و هندسه های مختلف قرار میگیرد که با توجه به تنوع یادشده می توانند نمای خاصی را به محل استقرار خود بدهند.