آینه‌های پازلی


Puzzle Mirrors

آینه‌های پازلی

استفتده از آینه‌ بویژه آینه‌های تراشدار و پازلی جذابیت خاصی به فضای داخلی میدهد و علاوه بر بزرگ جلوه دادن فضا (به دلیل انعکاس نور ) باعث حس مجلل بودن و لاکچری بودن فضا میگردد.
استفاده از گازهای خاص به جای هوا نیز ضریب انتقال حرارت در سیستم‌های دوجداره کاهش می‌دهد.
برای مثال آرگون ضریب انتقال حرارت را تا 2/6 می‌تواند کاهش دهد. درصورتی که کاهشی بیش از این مقدار مورد نظر باشد لازم است که تعداد لایه های شیشه ، ضخامت لایه گاز بین دو شیشه ، نوع و غلظت گاز و حتی پوشش‌های روی شیشه تغییر یابد.
طبق مطالعات انجام شده ضخامت‌های بهینه برای رسیدن به حداکثر مقاومت برای لایه هوا در سیستم‌های چندجداره بین 12 تا 28 میلیمتر است.