شیشه کنترل کننده انرژی


INTRODUCING THE LOW-E GLASS

معرفی شیشه کنترول کننده انرژی (LOW-E)

شیشه های کنترول کننده انرزی یا LOW-E که در فارسی به شیشه کم گسیل ترجمه شده است شیشه هایی هستند که انتقال حرارت کمتری نسبت به شیشه های معمولی و شیشه فلوت دارند و مانند یک عایق حرارتی شفاف عمل میکنند. /> به دلیل اینکه مساحت زیادی از سطح جانبی ساختمانها را شیشه تشکیل میدهد استفاده از این نوع شیشه ها به جای شیشه معمولی کمک بزرگی در کاهش مصرف انرژی ساختمان خواهد نمود .
این نوع شیشه ها معمولی و بی رنگ است و نوع رنگی آنها به LOW-E-SUN مشهور است.
<عملکرد شیشه LOW-E :

این نوع شیشه ها اجازه عبور بخش مرئی طیف نور را می دهند اما بخش حرارتی -امواج مادون قرمز - و امواج مضر ماوراء بنفش را منعکس و محدود می کنند.

امروزه با پیشرفت تکنولوزی تا حد زیادی کاستی های شیشه معمولی مخصوصا در رابطه با اتلاف و کسب انرژی حرارتی بهبود یافته است در صورتی که تامین نور مرئی که از خواص اصلی شیشه میباشد حفظ شده است. شیشه های تولید کننده انرزی از این دسته شیشه ها میباشد.