انتخاب شیشه‌های رفلکس


IMPORTANT Tips on Choosing GLASS REFLEXES

نکاتی مهم در انتخاب شیشه‌های رفلکس

جهت کارایی بهتر شیشه‌های رفلکس بهتر است به نکات زیر توجه شود :
در مناطقی که نور خورشید شدید استمانند مناطق جنوب و مرکز کشور، جهت تعدیل نور شدید خورشید به ساختمان از شیشه‌های دارای عبور کمتر می‌توان استفاده نمود. در مناطقی که شدت نور خورشید کم است یا زمان‌های ابری بیشتری دارد مانند شمال و غرب کشور، باید از شیشه‌های دارای قابلیت عبور نور بیشتر استفاده نمود. پنجره‌های واقع در موقعیت شرقی-غربی ساختمان از شیشه‌هایی که عبور نور و انعکاس بالا دارند استفاده نمایید.
کاربرد صحیح شیشه رفلکس علاوه بر ایجاد زیبایی در نمای ساختمان و در نتیجه ریباسازی شهر، باعث متناسب شدن نور دریافتی ساختمان خواهد گردید و بدین نحو می‌توان در مصرف انرژی مورد نیاز برای تامین روشنایی ساختمان صرفه‌جویی کرد. شیشه رفلکس در پنجره ساختمان‌های مختلف قابل استفاده می‌باشد و می‌تواند بصورت تک‌جداره، دو جداره و لمینت استفاده گردد.

پارامترهای مهم در ارزیابی شیشه‌های رفلکس

عبور نور مرئی VT یا LT


این پارامتر درصد عبور نور از شیشه‌ها را نشان می‌دهد و در ارزیابی پنجره‌های کارآمد انرژی، از نقطه نظر تامین نور ساختمان مفید باشد. هرچه مقدار بیشتر باشد« نور بیشتری از شیشه‌ها عبور می‌کند و برعکس.

ضریب سایه افکنی SC


این پارامتر قابلیت پنجره را برای عبور حرارت خورشیدی در مقایسه با شیشه‌ای با ضخامت 3 میلیمتر نشان می‌دهد و تقریبا معادل مقدار عددی SHGC ضربدر 1/15 می‌باشد.

عبور نور ماورا بنفش UV


این پارامتر مقدار عبور نور ماورا بنفش خورشید به داخل ساختمان را نشان میدهد. بدیهی است به دلیل مضرات این اشعه هر چه مقدار آن کمتر باشد بهتر است.

ضریب انتقال حرارت
U-Value


مقدار انتقال حرارت از هر جسم را نشان می‌دهد و برای بیان میزان عایقکاری شیشه بکار می‌رود. هرچه عدد کمتر باشد به معنی انتقال حرارت کمتر و در نتیجه عایقکاری بیشتر می‌باشد.

انعکاس نور LR


درصد بازتاب نور از سطح شیشه را نشان میدهد. انعکاس نور معمولا در سمت پوشش دار شیشه از سمت بدون پوشش بیشتر میباشد. به همین خاطر در شیشه های رفلکس دوطرف شیشه گزارش میشود.

درصد جذب


منظور درصد جذب حرارت خورشیدی میباشد.

ضریب کسب حرارت خورشید یا فاکتور خورشیدی SHGC


به G-Value یا Solar Factor نیز مشهور است و بیان کننده عبور حرارت و انرژی خورشید از شیشه می‌باشد، بدون توجه به دمای خارج، حرارت می‌تواند از شیشه بوسیله تابش مستقیم یا غیرمستقیم خورشید نیز کسب شود.
علیرغم اینکه کاهش تابش نور خورشید از درون پنجره در برخی از آب و هواها و در بعضی فصول به نفع ماست اما در فصل زمستان ماکزیمم بودن کسب حرارت خورشیدی می‌تواند بسیار مفید باشد.

جدول مقایسه انواع شیشه از نظر میزان انتقال حرارت


نوع شیشه رفلکس LT % LR % سمت شیشه LR % سمت پوششدار UV % % جذب تابش SHGC SC
رفلکس دودی K14T 16 9 44 2 68 0/4 0/46
رفلکس برنز K20T 20 16 46 2 57 0/4 0/47
رفلکس آبی K20T 23 22 48 8 43 0/48 0/55
رفلکس صورتی K30T 27 24 24 1 42 0/38 0/44
رفلکس سبز چمنی K50T 31 28 43 7 52 0/45 0/51
رفلکس طلایی K30T 31 29 40 3 36 0/44 0/5
رفلکس سبز K35T 33 21 42 5 49 0/42 0/49
رفلکس طلایی K40T 37 27 45 10 28 0/52 0/6
رفلکس سوپرسیلور KsuperT 62 23 35 29 18 0/642 0/74
سوپر تیتانیوم TIT 74 17 19 52 11 0/75 0/86

اطلاعات جدول فوق همگی برای شیشه تکجداره 4mm می‌باشد.